HERRITARREK PARTE HARTZEKO PLANA, AKERRETAKO 10. POLIGONOKO 5. LURZATIKO HIRI-JARDUKETAKO PLAN BEREZIRAKO

A
A

1/2017 LFDren 7. artikulua betez, HIRI-JARDUKETAKO PLAN BEREZI horretako herritarrek parte hartzeko prozesua hasi da, iragarki hau argitaratuta.

Kontsultak edo iradokizunak bide hauen bidez bidal daitezke sustatzaileari:

Harremanetarako: Guillermo de la Peña Barrio

e-posta: arquitecturaguillermo@gmail.com

Posta: Juan de Tarazona kalea 105. 31015 Iruña.

Telefonoa: 646260816

PEAU 3 AKERRETA Propuesta para participación ciudadana

Menú principal x