ORDENANTZA, LARRIALDIKO LAGUNTZAK EMATEKO. BEHIN BETIKO ONESPENA. UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALAN ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

A
A

231. ALDIZKARIA – 2020ko urriaren 7a

https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2020/231/25

Ordenantza, larrialdiko laguntzak emateko. Behin betiko onespena

Uharteko eta Esteribarko Udalen Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen Batzar Nagusiak, 2020ko otsailaren 13an egindako bilkuran, erabaki zuen hasiera batez onestea Larrialdiko laguntzak emateko ordenantza (2020ko 48. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, martxoaren 10ekoa).

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluari jarraikiz, maiatzaren 31ko 15/2002 Foru Legeak aldatu baitzuen, eta jendaurrean egoteko epea iraganik inork alegaziorik aurkeztu gabe, aipatutako ordenantza behin betiko onetsi da, eta argitaratzeko xedatzen da, behar diren ondorioak izan ditzan.

Uharten, 2020ko urriaren 1ean.–Mankomunitateko burua, Iñaki Crespo San José.

Menú principal x