LURRALDE EKARPENAREN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

A
A

Lurralde-kontribuzioaren gaineko zerga arautzeko ordenantza bat onartu nahi denez, eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 133. artikuluan xedatutakoari jarraituz, kontsulta publiko bat egiten da administrazio honen web-atariaren bidez, etorkizuneko arauak uki ditzakeen subjektu eta erakunde adierazgarrienen iritzia jasotzeko. Horri dagokionez, arauaren helburua da, batez ere, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legean zerga horri buruz aipatutako hobariak arautzea eta zehaztea, eta, horrela, horiek aurreikusten dituen ordenantza fiskal bat onartuta ez izatearen ondorioz sortutako eragozpenak konpontzea.

Menú principal x